LHF Nyhedsbrev juni 2018

Akrylmaling for begyndere og let øvede er kurset for dig, der ønsker at begynde at male eller for dig, der allerede er i gang. Vi vil løbende komme ind på farvelære, komposition, maleteknikker, genrer m.m. På kurset vil der være små fælles opgaver, men du vil få rig lejlighed til at arbejde med egne motiver/temaer. Du får mulighed for at dele dine tanker og idéer med andre.


Kære medlemmer, lærere og kursister

Så kom sommeren - og med den kom også vores nye hjemmeside - HURRA.. Vi byder jer meget velkommen til at gå på opdagelse i den på: LHF's Aftenskole.

Der er nogle fejl i hjemmesiden, som snarest bliver justeret. Der er dog to fejl, som vi vil nævne:
1. Under de respektive kurser fremgår kun første og sidste mødedag. Hvor mange mødegange samt datoer mangler.
2. Galleri virker ikke efter hensigten, der kommer kun to billeder frem, og det er selvfølgelig ikke korrekt.

Udover alle de kurser vi har adviseret i tidligere nyhedsbreve, kan vi også tilbyde Akrylmaling:

Akrylmaling for begyndere og let øvede er kurset for dig, der ønsker at begynde at male eller for dig, der allerede er i gang. Vi vil løbende komme ind på farvelære, komposition, maleteknikker, genrer m.m.
På kurset vil der være små fælles opgaver, men du vil få rig lejlighed til at arbejde med egne motiver/temaer. Du får mulighed for at dele dine tanker og idéer med andre. Du skal selv have materialer med. Materialeliste sendes ud kort før kursusstart.

Eksklusive små hold:
Vi har p.t. muligheder for at få små eksklusive hold oprettet. Så har du en rigtig god idé - noget som du kunne være interesseret i, så svar meget gerne på nærværende mail. Så vil vi arbejde på det.

Medlem af Lejre Kunstforening:
LHF er netop blevet medlem i Lejre Kunstforening med henblik på udstillinger på biblioteker, plejehjem, lægehuse, Domus Felix m.fl. Tanken med dette er, at kursister på LHF´s Aftenskoles kurser kan få mulighed for at udstille og sælge de værker, som de har udarbejdet på vore kurser. Så kære kursister, send mig evt. et billede af et dine værker - og meget gerne mål på værket. Vi skal fremsende nogle eksempler senest midt i juli til Lejre Kunstforening. Udstillingerne vil blive i Lejreegnens Husflids Forening's regi, hvor vi kan gøre lidt reklame for LHF's Aftenskole og dermed blive mere synlige i det offentlige rum. Nogle udstillingssteder er kun egnede til værker, som kan hænges op på væggen, andre steder er der montrer, som værker kan stilles ind i. Mere herom følger.

Facebook:
LHF´s Aftenskole har som bekendt en Facebook side: LHF's Aftenskole. Her skriver vi om nyheder m.m. Derudover har vi oprettet en offentlig gruppe: LHF's Aftenskoles venner,. Alle kan lave opslag her. Vi vil opfordre vore kursister til at dele billeder af jeres håndværk, dels for at inspirere andre og dels fordi vi rigtig gerne vil se det. Det vil være en glæde og stor hjælp for os, hvis I melder jer ind i gruppen.


Persondataforordning:
Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Lejreegnens Husflids Forening er i fuld gang med at implementere den nye lov. Vi vil udarbejde en mindre håndbog til brug for bestyrelsen og skolelederen omfattende de gældende regler, herunder hvilke oplysninger der er personfølsomme i vores forening. Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.
De væsentligste ændringer i persondataforordningen er, at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du yderligere ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Såfremt du ikke længere ønsker vore nyhedsbreve, kan du skrive det som svar på nærværende mail.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Lejreegnens Husflids Forening og Skoleleder Dorte Gjelstrup i LHF´s Aftenskole

KONTAKT


Lejreegnens Husflids Forening
c/o Dorte Gjelstrup
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland

Telefon: 26 24 07 80

Mail: lhf@husflid.dk

CVR: 25383486

Bemærk: Dette er foreningens postadresse - undervisningen foregår på forskellige lokaliteter.

Medlem af Fora