LHF Nyhedsbrev marts 2018

Lejreegnens Husflids forening, LHF's Aftenskole tilbyder bl.a. et helt nyt kursus "Madlavning for enlige mænd", et foredrag om: "Silkens næsten 5.000-årige historie", og et foredag og debat v/advokat Peter Sindal om: "Demens og jura".

Kære kursister, lærere og medlemmer

Indledningsvis vil vi meddele, at det er super ærgerligt, at vores nye hjemmeside lader vente på sig, hvilket vi beklager meget, da vi ikke er særlig stolte af den eksisterende. Fora - som står for udviklingen af hjemmesiden - er voldsomt udfordret ressourcemæssigt. LHF har vurderet, at det ikke har været formålstjentligt at bruge kræfter på den eksisterende hjemmeside. Såfremt Fora ikke får færdiggjort den nye i nær fremtid, ser vi os selvfølgelig nødsaget til at få opdateret den eksisterende.

I februar afholdt vi et kursus i løbbinding, det var så stor en succes, at vi allerede nu har oprettet et nyt hold til oktober 2018, som allerede nu er åbent for tilmeldinger.

Vi har derimod ikke været så heldige med vores Raku keramik hold, som har opstart den 7. april. Vi håber på, at der lige kommer lidt flere tilmeldinger de nærmeste par dage. Men under alle omstændigheder bliver der et nyt Raku keramik hold til efteråret.

LHF's Aftenskole inviterer til en gratis Yoga session tirsdag den 10. april kl. 16.40-18.00. Tilmelding kan ske via mail til: lhf@husflid.dk efter "først til mølle" princip, og nærmere oplysninger vil blive fremsendt.

Vi opretter ultimo september et helt nyt hold "Madlavning for enlige mænd", som vil finde sted hver anden torsdag på Allerslev Skole fra kl. 17.00. Nærmere herom senere. Hvis nogen kender nogen, som kunne gøre brug af dette, så henvis meget gerne til os.

Sæt allerede kryds i kalenderen torsdag den 27. september 2018 kl. 18.00 hvor vi har et foredrag om: "Silkens næsten 5.000-årige historie", og torsdag den 1. november 2018 hvor vi har foredag og debat v/advokat Peter Sindal om: "Demens og jura". Nærmere følger omkring de to foredrag.

Vi arbejder med flere gode foredrags-emner og kurser, herunder noget grundlæggende indenfor computere og tablets.

Vi vil hermed benytte lejligheden til at sige mange tak til alle, som har valgt at "synes godt om" vores Facebook side: LHF's Aftenskole. Det hjælper os meget til at få spredt vores budskaber og nyheder ud, hvilket er af afgørende betydning for vores "gamle" forening og dermed LHF's Aftenskole.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig påske.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Lejreegnens Husflids Forening og skoleleder i LHF's Aftenskole - Dorte Gjelstrup

KONTAKT


Lejreegnens Husflids Forening
c/o Dorte Gjelstrup
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland

Telefon: 26 24 07 80

Mail: lhf@husflid.dk

CVR: 25383486

Bemærk: Dette er foreningens postadresse - undervisningen foregår på forskellige lokaliteter.

Medlem af Fora