Kære kursister og lærere

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at sige tak til alle, som har meldt sig ind i vores forening. Samtidig vil vi sige tak for det store fremmøde ved vores generalforsamling den 4. april 2017.

På generalforsamlingen blev det besluttet at ændre vores navn fra ”Lejreegnens HusholdningsForening” til ”Lejreegnens HusflidsForening”.

Bestyrelsen er blevet konstitueret således:

     Formand - Linea Baron

     Næstformand - Birthe Jacobsen

     IT ansvarlig - Helga Qvistgaard

     Kasserer - Gurli Olsen

     Sekretær - Britta Blom Andersen

     Suppleanter - Jane Sørensen og Anne Lauridsen

     Skoleleder - Dorte Gjelstrup

     Revisorer - Oda Sinding og Winnie Pedersen

     Revisorsuppleant - Hanne Lassen

Foreningens hjemmeside lhf.husflid.dk vil blive opdateret i indeværende uge, hvor man bl.a. kan læse om foreningen, se billeder af bestyrelsen og skoleleder og ikke mindst se information omkring aktuelle kurser for sæson 2017/2018. I løbet af ganske få uger foreligger det endelige katalog over kurser for hele den nye sæson. Man kan allerede nu melde sig til et af de spændende hold. Gå endelig på opdagelse!!

Vi vil gerne her fremhæve et af vore helt nye kurser. Løbbinding som er en kurveteknik fra oldtiden. Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Mere info kan ses på lhf.husflid.dk.

Husk – hvis man er medlem af vores forening, opnår man 10% rabat på vore kurser. Indmeldelse kan på hjemmesiden.