Du har {{cart.length}} hold i kurven

{{shoppingCartTextDefinitions.timeoutExpireNote}} {{timeoutString}}

Generalforsamling den 2. juni 2021

Generalforsamling i Lejreegnens Husflids Forening

Hermed indkøber vores medlemmer til den årlige generalforsamling i Lejreegnens Husflids Forening:

Onsdag den 2. juni 2021 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent og referent

2.Formandens beretning

3. Skolelederens beretning

4.Fremlæggelse og godkendelse af opdateret regnskab

5.Forelæggelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent

6.Indkomne forslag fra medlemmerne

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter

A. Valg af formand i ulige år

B. Valg af næstformand i lige år

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges i 2 år ad gangen

Valg af 1. og 2. suppleanter for et år ad gangen

8.Valg af revisor og revisorsuppleant, i 1 år ad gangen

9. eventuelt

Forslag som ønskes behandlet skal være formand i hænde senest den 10. maj 2021.

Aftenen afsluttes med en let anretning - og hyggeligt samvær.

Af hensyn til planlægning senges du svare på denne mail, om du kommer til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Lejreegnens Husflids Forening

 

KONTAKT


LHF's Aftenskole - Lejreegnens Husflids Forening
c/o Dorte Gjelstrup
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland

Telefon: 26 24 07 80

Mail: lhf@husflid.dk

CVR: 25383486

Bemærk: Dette er foreningens postadresse - undervisningen foregår på forskellige lokaliteter.

Medlem af Fora