Indkaldelse til Generalforsamling 18. april 2023

Lejreegnens Husflids Forening indkalder til Generalforsamling tirsdag den 18. april i Krudthuset, Engtoften 22 Osted kl. 19.00

Hermed indkaldes vores medlemmer til den årlige generalforsamling i Lejreegnens Husflids Forening:

Tirsdag den 18. april 2023 i Krudthuset, Engtoften 22, Osted kl. 19:00.


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1.Valg af dirigent og referent

2.Formandens beretning

3.Skolelederens beretning

4.Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

5.Forelæggelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent

6.Indkomne forslag fra medlemmerne

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter

A. Valg af formand i ulige år

B. Valg af næstformand i lige år

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen

Valg af 1. og 2. suppleanter for et år ad gangen

8.Valg af revisor og revisorsuppleant, for 1 år ad gangen

9.Eventuelt

 Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 21. marts 2023.

Aftenen afsluttes med en let anretning - og hyggeligt samvær.

Af hensyn til planlægning bedes du svare på denne mail, om du kommer til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Lejreegnens Husflids Forening

på foreningens vegne

Helga Qvistgaard, formand

NB: Krudthuset - Engtoften 22 i Osted, er det hus, som vi i en periode har fået stillet til rådighed fra Lejre Kommune. Det primære formål med stedet er vores vævehold, da kommunen har inddraget det sted, hvor vi havde vævet i mere end 30 år. Men vi har også plads til mindre kurser, møder og generalforsamling. Så velkommen til vores nye sted, som vi glæder os til at vise frem.

 

 

 LHF's Aftenskole - Lejreegnens Husflids Forening
c/o Dorte Gjelstrup
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland

Telefon: 26 24 07 80

Mail: lhf@husflid.dk

CVR: 25383486

Bemærk: Dette er foreningens postadresse - undervisningen foregår på forskellige lokaliteter.

Medlem af Fora