Indkaldelse til Generalforsamling 6. juli 2020

Lejreegnens Husflids Forening indkalder til Generalforsamling mandag den 6. juni 2020 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, kl. 19.00

Kære foreningsmedlem

Nu er tilstanden i Danmark ved at blive normaliseret, hvilket betyder, at vi nu kan afholde vores generalforsamling.

Af hensyn til den afstand der skal være imellem mennesker, er det derfor vigtigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen, hvis du kommer. Dette kan du gøre ved at svare på nærværende mail.

Vi indkalder til den årlige generalforsamling:

Mandag den 6. juli 2020 kl. 19:00 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Skolelederens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Forelæggelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter
A. Valg af formand i ulige år
B. Valg af næstformand i lige år
C. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen
D. Valg af 1. og 2. suppleanter for et år ad gangen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, for 1 år ad gangen
9. Eventuelt

Det reviderede regnskab blev tilsendt pr. mail den 2. marts sammen ved vores første indkaldelse til generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den søndag den 14. juni 2020.

Aftenen afsluttes med en let anretning - og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen
Lejreegnens Husflids Forening

På foreningens vegne
Helga Qvistgaard, bestyrelsesformand

 

 

KONTAKT


LHF's Aftenskole - Lejreegnens Husflids Forening
c/o Dorte Gjelstrup
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland

Telefon: 26 24 07 80

Mail: lhf@husflid.dk

CVR: 25383486

Bemærk: Dette er foreningens postadresse - undervisningen foregår på forskellige lokaliteter.

Medlem af Fora
;