Du har {{cart.length}} hold i kurven

{{shoppingCartTextDefinitions.timeoutExpireNote}} {{timeoutString}}

Indkaldelse til Generalforsamling 2. juni 2021

Lejreegnens Husflids Forening indkalder til Generalforsamling onsdag den 2. juni 2021 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, kl. 19.00

Hermed indkaldes vores medlemmer til den årlige generalforsamling i Lejreegnens
Husflids Forening: Mandag den 2. juni 2021 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, kl. 19:00
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent og referent
2.Formandens beretning
3.Skolelederens beretning
4.Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5.Forelæggelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af
kontingent
6.Indkomne forslag fra medlemmerne
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter
A. Valg af formand i ulige år
B. Valg af næstformand i lige år
C. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen
D. Valg af 1. og 2. suppleanter for et år ad gangen
8.Valg af revisor og revisorsuppleant, for 1 år ad gangen
9.Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 10. maj 2021.
Aftenen afsluttes med en let anretning - og hyggeligt samvær.
Af hensyn til planlægning bedes du svare på denne mail, om du kommer til
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Lejreegnens Husflids Forening

 

 

KONTAKT


LHF's Aftenskole - Lejreegnens Husflids Forening
c/o Dorte Gjelstrup
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland

Telefon: 26 24 07 80

Mail: lhf@husflid.dk

CVR: 25383486

Bemærk: Dette er foreningens postadresse - undervisningen foregår på forskellige lokaliteter.

Medlem af Fora