Indkaldelse Generalforsamling 3. april 2019

Lejreegnens Husflids Forening indkalder til Generalforsamling onsdag den 3. april 2019 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, kl. 19.00

Øm den 12. marts 2019

Generalforsamling i Lejreegnens Husflids Forening onsdag den 3. april 2019 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1: Valg af dirigent og referent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4: Indkomne forslag fra medlemmerne

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg er: Jane  Sørensen, Birthe Jacobsen, Helga Qvistgaard, Britta Blom Andersen og Anne Lauridsen

6: Procedure for valg af deltagerrepræsentant

7: Valg af revisor og revisorsuppleant, eller valg af statsautoriseret revisor. På valg er Oda Sinding, Hanne Lassen og Kirsten Koudal

8: Fastsættelse af kontingent

9: Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 29. marts 2019.

Da Gurli Olsen har valgt at forlade bestyrelsesarbejdet, har vi brug for et nyt bestyrelsesmedlem, der er villig til at lægge lidt arbejde i vores spændende forening.

Vi ønsker en vedtægtsændring i forhold til vedhæftede dokumenter.

Aftenen afsluttes med en let anretning og hyggeligt samvær.

Med mange hilsener 

P.b.v. Birthe Jacobsen

lhf.aftenskole@mail.dk - Mobilnr. 22 26 66 66

 

 

 

 

KONTAKT


Lejreegnens Husflids Forening
c/o Dorte Gjelstrup
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland

Telefon: 26 24 07 80

Mail: lhf@husflid.dk

CVR: 25383486

Bemærk: Dette er foreningens postadresse - undervisningen foregår på forskellige lokaliteter.

Medlem af Fora
;