Indkaldelse Generalforsamling 12. april 2018

Lejreegnens Husflids Forening indkalder til Generalforsamling den 12. april 2018

Øm den 12. marts 2018

Lejreegnens Husflids Forening

Torsdag den 12. april 2018 i Osted Kulturhus, Alfarvejen 13, kl. 19.00

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1: Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2: Aflæggelse og godkendelse af årsberetning af formand og skoleleder.

3: Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab for forenings- og kursusvirksomheden.

4: Indkomne forslag

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg er: Gurli Olsen, Jane Sørensen og Anne Lauridsen

6: Valg af revisor og revisorsuppleanter:

På valg er Oda Sinding, Winnie Pedersen og Hanne Lassen.

7: Evt.

 

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 23. marts 2018.

Da Britta Blom Andersen har valgt at forlade bestyrelsesarbejdet, og dermed ikke genopstiller, har vi brug for nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er villige til at lægge lidt arbejde i en spændende forening.

Aftenen afsluttes med en let anretning og hyggeligt samvær.

Med mange hilsener

 

P.b.v. Birthe Jacobsen

lhf.aftenskole@mail.dk - Mobilnr. 22 26 66 66

 

 

 

 

KONTAKT


Lejreegnens Husflids Forening
c/o Dorte Gjelstrup
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland

Telefon: 26 24 07 80

Mail: lhf@husflid.dk

CVR: 25383486

Bemærk: Dette er foreningens postadresse - undervisningen foregår på forskellige lokaliteter.

Medlem af Fora